Det här får du

Grunden till vårt system är av en specialskriven programvara som är skapad just för fiberföreningar. Vi kände att det var enda sättet, eftersom just en fiberförening har lika unika som tydliga behov för administrering och ekonomi. Och eftersom vi skräddarsytt det från grunden, är det också vi som hjälper er använda det – i vilken utsträckning ni än behöver.

Vår egen källkod

Vårt affärssystem är vårt eget – egenutvecklat och egenprogrammerat. Vi har i dagsläget 40 programmerare och 10 auktoriserade redovisningskonsulter som ständigt arbetar med underhåll och förbättringar, samt förstås rådgivning och utbildning.

Kunskap i styrelsearbetet

Vi har ett mångårigt förflutet när det gäller att bygga och driva fiberföreningar, och är de enda som tagit fram ett skräddarsytt system för just fiberföreningar. Vi kan hjälpa er att ta ett helhetsgrepp på ett sätt som ingen annan.

Långsiktigt drivande

Om ni vill, hjälper vi gärna till att driva er förening på den nivå ni känner passar bäst. Det kan handla om allt ifrån att vara ett bollplank för strategiska frågor, till att ta en mer aktiv och handgriplig roll i styrelsen. Alltid med just er förenings bästa för ögonen.

Stadgar, momsregler och skatter

Vårt mål är att göra ert arbete så enkelt som möjligt, och därför står vi alltid till förfogande med vår rikliga kunskap om bland annat stadgar, momsregler och skatter. Tillsammans med er (eller, om ni föredrar, för egen maskin) ser vi över allt som påverkar strukturen och arbetssätten i er förening.