Fakturering

Från det att du skapar ett nytt abonnemang kommer alla fakturor att skapas, skickas, bokföras och prickas av helt automatiskt. Det manuella arbetet är minimalt och du behåller kontroll över varje led i processen. Det finns ingen begränsning i antal användare, och all fakturering sker  i förskott enligt ett fastställt schema.

Ni kan låta abonnenterna välja fritt bland exempelvis autogiro, brevfaktura, e-faktura eller e-post. Vårt system gör alla sätt lika enkla – både att betala genom och administrera. Eventuella påminnelser går också ut automatiskt.