UPPFÖLJNING

Vårt system är helt integrerat och alla transaktioner visas omedelbart.
Ständigt aktuell information innebär att du när som helst kan följa upp resultatutvecklingen och bland annat ha full kontroll över obetalda fakturor.

Resultat mot budget

I webbportalen har du alltid all information uppdaterad och åtkomlig, och med en rollbaserad dashboard vet alla alltid vad som behöver göras. Verktyg för minutiös uppföljning kanske inte är unikt i sig, men det enkla och överskådliga gränssnittet är skräddarsytt av oss för dig.

Snabb överblick

Allt från påminnelser om pågående projekt till automatisk implementering och spårning av jordbruksverkets koder gör verifikationer, rapporter och bidragsfrågor lika lekande lätt som sårbart och säkert.

Fakturor

Obetalda kundfakturor eller leverantörsfakturor bokförs och avprickas automatiskt, och blir omedelbart synliga i den rollbaserade dashboarden. Den enklare bokföringen och redovisningen sköter ni enkelt själva, och ni har alltid tillgång till vår specialistkunskap vid behov.